रिंग्स

गोल्ड प्लेटेड एडजस्टेबल रिंग फॉर वूमेन

219/- 250/-